Đăng ký nhận trước các hướng dẫn siêu giá trị

Nếu bạn muốn nhận trước đối thủ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm digital marketing, hãy subscribe email

ROI là gì? Cách tính ROI trong Marketing

Khi bạn chi 100 đồng cho hoạt động marketing, bạn sẽ nhận lại được bao nhiêu?  Đó là những gì tôi sẽ trả lời cho bạn trong bài viết này. Khi ai đó hỏi bạn, “hoạt động marketing của bạn