Affiliate Marketing

Ở đây, chúng tôi nói về affiliate marketing, từ các khái niệm lý thuyết đến các bước thực hành trên thực tế. Các bài viết đều là những đúc kết trong nhiều năm làm affiliate marketing của Action Digital. Tất cả đều được chia sẻ miễn phí.

Tất cả tài nguyên

Kiến thức cơ bản

Các nguyên tắc cơ bản cho người mới bắt đầu

Thuật ngữ trong Affiliate Marketing

Kiếm tiền với Affiliate Marketing

Hướng dẫn & Case Studies

Học làm affiliate marketing với các hướng dẫn chi tiết của chúng tôi.

Làm Affiliate bằng blog/website

Affiliate Marketing trên Tiktok

Affiliate Marketing trên Facebook

Affiliate Marketing trên Youtube

Programs & Networks

Các network và affiliate program uy tín mà chúng tôi tham gia.

AccessTrade

Shopee Affiliate

Lazada Affiliate

Tiki Affiliate

Clickbank Affiliate

CJ Affiliate

JVZoo Affiliate